Reglament

Reglament Cursa de Muntanya Vila de Falset 2023

 Descarregar Reglament Cursa de Muntanya Vila de Falset 2023 (arxiu PDF)

Autoritzacions i Documents

 Descarregar Document d’Exempció de Responsabilitat (Tots els participants)

 Descarregar Autorització menors de 16 a 18 anys (Cursa 13 Km,)

 Descarregar Autorització menors de 16 anys (Cursa 13 Km.)

Reglament Cursa de Muntanya Vila de Falset 2023

Introducció

Aquest reglament pretén establir les recomanacions a seguir per a l’organització i celebració de la prova esportiva 16a Cursa de Muntanya Vila de Falset, que tindrà lloc dilluns dia 11 de setembre de 2023 al municipi de Falset.

Aquesta prova tindrà lloc sempre i quan no ho impedeixin les restriccions fixades pel Govern.

Les recomanacions recollides en aquest document podran ser modificades segons les resolucions que estableixin les autoritats competents. Així doncs, tant la participació com les franges d’edat dels participants, quedaran subjectes a aquestes resolucions, si bé d’entrada no s’estableix cap limitació en aquests aspectes.

L’objectiu d’aquest reglament és el d’establir les pautes a seguir durant la prova, evitar i minimitzar els riscos de contagi, propagació i possible rebrot de la COVID19. Informar i aconsellar a esportistes, organitzadors i persones relacionades amb la competició de les mesures sanitàries a adoptar, dirigides a iniciar l’activitat esportiva amb la màxima seguretat possible.

1.- Organització

1.1.- L’ajuntament de Falset organitza la 16a Cursa de Muntanya Vila de Falset oberta a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma.

2.- Dades generals

2.1.- Data: La 16a Cursa de Muntanya Vila de Falset es disputarà el dilluns dia 11 de setembre de 2023.

2.2.- Curses: En el marc de la 16a Cursa de Muntanya Vila de Falset es duran a terme dues proves: Una cursa de 26 km i una altra de 13 km.

2.3.- Lloc i horari de la sortida: La sortida d’ambdues curses es donarà davant del Pavelló Poliesportiu de Falset. A les 8:00 la sortida de la cursa de 26 km i a les 8:30 la sortida de la cursa de 13 km.

2.4.- Temps màxim per a completar el recorregut: El participants de la cursa de 26 km disposaran de 5 hores, a partir del moment de la sortida, per completar el recorregut. Els participants a la cursa de 13 km disposaran de 4:30 hores per completar el recorregut. Els atletes que arribin després del temps màxim fixat poden no aparèixer a les classificacions de la cursa.

2.5.- Arribada: L’arribada de les dues proves estarà situada al mateix lloc de la sortida

3.- El recorregut

3.1.- Cursa de 26 km: Es desenvoluparà per senders, camins, barrancs, corriols i només un 3% del total del recorregut serà per asfalt. La distància total a recórrer serà de 25,9 km, amb un desnivell positiu acumulat d’uns 1350 metres.

El recorregut transcorrerà pels termes i paratges de Falset, Marçà, Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Colldejou i Llaberia (Tivissa).

3.2.- Cursa de 13 km: Es desenvoluparà sobre un terreny similar al de la cursa anterior i la distància total a recórrer serà de 12,7 km, amb un desnivell positiu acumulat de 525 metres.

3.3.- Opció de cursa: Els participants hauran d’optar per un dels dos itineraris en el moment de la inscripció, tot i que fins al moment de la sortida poden canviar aquesta tria. 

Una vegada començada la cursa no es pot canviar de recorregut i, cas de fer-ho, el participant serà desqualificat, correrà sota la seva responsabilitat i no apareixerà a les classificacions ni podrà optar a cap premi.

3.4.- Punts de control horari: El participant de la cursa de 26 km que arribi al Control del Coll del Guix (km 10,7) amb un temps superior a 2h 30min no podrà seguir el recorregut de la cursa de 26 km i haurà de retornar a la zona de sortida/arribada.

Tanmateix, el participant de la cursa de 13 km que arribi al control del gir situat després del km 6, (Cruïlla del sender de baixada del Coll de l’Eudalda amb Camí Vell de la Torre), amb un temps superior a 2h 10min des del moment de la sortida, no podrà seguir en cursa i serà desviat pel camí Vell de la Torre cap a l’arribada.

3.5.- Marcatge: L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment: cinta, rètols, tanques, etc. Malgrat això i en previsió de possibles actuacions vandàliques d’algun desaprensiu, es recomana als participants estudiar el recorregut amb anterioritat a la prova i dur un GPS amb el track de la cursa carregat.

3.6.- Trànsit: Els carrers i camins per on discorre la cursa estan oberts al trànsit rodat i per tant caldrà que els participants respectin les normes de trànsit i senyals de circulació.

4.- Inscripcions

4.1.- Condició d’inscrit: S’entén com a inscrit tot aquell participant que hagi emplenat degudament els formularis d’inscripció i hagi efectuat el pagament corresponent dins del termini previst i una vegada l’organització hagi validat el procés. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions atenent a criteris de seguretat.

4.2.- Edats i autoritzacions: No es permetrà la inscripció i/o participació a menors de 18 anys en la cursa de 26 km. A la cursa de 13 km podran participar-hi els nois i noies que en la data de la cursa tinguin més de 16 anys. Els participants menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment per un participant major d’edat i sota la responsabilitat d’aquest.

En qualsevol cas, els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal per a poder participar a la cursa. (Annexos 1, 2 i 3 d’aquest reglament).

4.3.- Número i data límit de les inscripcions: La inscripció serà limitada i es tancarà el dia 7 de setembre a les 7:00 o en arribar a 350 participants entre les dues curses. Excepcionalment, l’organització podrà permetre la inscripció el mateix dia de la cursa amb un recàrrec de 5 € sobre el preu de la inscripció anticipada. Els inscrits el dia de la cursa pot ser que no apareixeran a les classificacions.

4.4.- Lloc d’inscripció: La inscripció es podrà efectuar a través d’Internet al web www.cursadefalset.com seguint els passos indicats.

4.5.- Preus de la inscripció: El preu de la inscripció pels participants federats (llicències FEEC tipus C1-C2-D-E i llicència FEDME) serà de 24 €.

Pel que fa als participants no federats, el preu de la inscripció serà de 27 €. Aquest preu inclou l’assegurança obligatòria per a poder participar.

4.6.- Llicències vàlides: Serà responsabilitat del participant saber si la llicència de la qual disposa li dóna cobertura per a córrer curses per muntanya. Tot i així i com a orientació, es consideren vàlides per a aquesta prova les llicències de la FEEC tipus C1-C2-D-E i llicències FEDME que a la federació emissora incloguin les curses per muntanya. No són vàlides, per exemple, les llicències del tipus A i B de la FEEC.

4.7.- Retorn de l’import de la inscripció: Una vegada formalitzada la inscripció, l’organització no retornarà l’import de la mateixa per causa de lesió i/o malaltia del participant sigui anterior, posterior o produïda durant la cursa, ni per qualsevol motiu aliè a l’organització.

5.- Categories:

5.1.- S’estableixen les següents categories masculines i femenines:

* Sub-23 – de 18 a 22 anys.

* Sènior – de 23 a 40 anys.

* Veterà – de 41 a 50 anys.

* Màster – més de 50 anys.

L’organització podrà demanar DNI o algun altre document oficial per a la comprovació de l’edat dels atletes.

6.- Trofeus

6.1.- Qui rebrà trofeu: Rebran trofeu els 5 primers classificats absoluts masculins i femenins, i el primer classificats de cada categoria de la Cursa de 26 km.

També rebran trofeu els 5 primers classificats absoluts masculins i femenins, i el primer classificat de cada categoria de la Cursa de 13 km.

6.2.- Acumulació de trofeus: Els trofeus atorgats no seran acumulables. (L’ordre de prioritat serà: Absoluta i categoria segons edat).

7.- Cronometratge i control

7.1.- El control de la cursa es farà mitjançant cronometratge per xips del mateix Circuit (sistema de DORSAL-XIP). No s’admetrà cap altra marca o tipus de xip que no sigui d’aquest sistema.

7.2.- Obligatorietat i situació del xip: La utilització del dorsal-xip serà obligatòria per a tots els participants.

7.3.- Qui facilita el xip: El xip anirà inclòs al darrere del mateix dorsal, que l’organització facilitarà durant la recollida d’aquest.

7.4.- Controls: Pel bon funcionament de la prova, al llarg del recorregut, hi haurà punts on l’organització controlarà el pas dels participants. El participant haurà de passar pel lloc indicat per tal de que el marcatge sigui correcte.

7.5.- Mal ús del dorsal-xip: Cada participant ha de dur el dorsal-xip que li ha estat assignat. Qualsevol participant que dugui un dorsal-xip que no li correspongui serà desqualificat. Tanmateix serà desqualificat el participant que dugui més d’un dorsal-xip.

8.- Dorsals

8.1.- Col·locació: El dorsal haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del tronc i sense cap tipus de manipulació. Qui no el dugui en aquestes condicions podrà ser desqualificat. No es permeten les cintes i bosses porta-dorsals tipus triatló.

8.2.- Repartiment: El repartiment de dorsals es farà al Pavelló Poliesportiu de Falset el dia 10 de setembre de les 18 a les 20:30 hores i el mateix dia de la cursa des de les 6:30 del matí fins a les 7:40. Tots els participants han de presentar el DNI o un altre document identificatiu al recollir el dorsal així com el document d’exempció de responsabilitat degudament complimentat. Els participants federats caldrà que presentin la llicència en el moment de recollir el dorsal.

8.3.- Bossa del corredor: En el moment del lliurament del dorsal, els participants rebran la bossa del corredor amb els obsequis corresponents.

9.- Seguretat i serveis

9.1.- Assistència sanitària: Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut. Serà obligació dels participants atendre a qualsevol participant accidentat així com comunicar a l’organització qualsevol accident o incidència greu, mitjançant telèfon, en primera instància, i si no es disposa d’aquest dispositiu al control més proper al lloc de l’accident o incidència greu.

9.2.- Avituallaments: Hi haurà avituallaments a l’arribada i al llarg del recorregut en intervals de menys de 5 km.

9.3.- Condició física: Ateses les característiques de la cursa, amb dificultat tècnica i física elevades, es demana a tota la gent interessada en participar-hi que abans de fer la inscripció valorin les seves possibilitats de poder fer la cursa amb les proves mèdiques corresponents. És molt important tenir una bona condició física.

9.4.- Document exempció responsabilitat: L’organització entén que la tramesa del document d’exempció de responsabilitat al moment de recollida del dorsal per part dels participants significa que aquests declaren que estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals, han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

9.5.- Retirada de la cursa: L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.

9.6.- Seguretat: Es recomana que tots els participants portin un telèfon mòbil per tal de poder trucar a l’organització cas de produir-se alguna situació problemàtica o al 112 cas d’emergència que no pugui ser solucionada per l’organització.

10.- Desqualificacions

10.1.- Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit corresponent, tot escurçant la longitud total del mateix, serà desqualificat. L’organització desqualificarà també a qualsevol participant que no passi per un punt de control.

10.2.- Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova. Igualment serà desqualificat qualsevol participant que mostri una actitud o actuació que sigui considerada com a improcedent per l’organització.

10.3.- L’organització desqualificarà a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que no assisteixi a algun atleta accidentat o no comuniqui un possible accident al control més proper al lloc del fet.

10.4.- Qualsevol atleta desqualificat de la cursa pels motius esmentats anteriorment, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sense dorsal i sota la seva responsabilitat.

11.- Reclamacions

11.1.- El dia de la cursa: Les reclamacions es faran oralment al Director de la Cursa durant els 30 minuts posteriors a l’incident. Si l’incident es produeix durant la cursa, els 30 minuts es comptabilitzaran a partir del moment en que el reclamant arribi a la meta. Si la reclamació no és acceptada es podrà reclamar per escrit al Jurat d’Apel·lació, durant els 30 minuts posteriors a la decisió del Director de la Cursa i amb un dipòsit de 100 €. El dipòsit només serà retornat cas que el Jurat doni la raó al reclamant. La decisió del Jurat d’Apel·lació serà inapel·lable.

11.2.- En dies posteriors a la cursa: Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web de la cursa, adreçant-se via mail a l’adreça següent: info@cursadefalset.com

12.- Altres

12.1.- Abandó voluntari: Els participants que abandonin la prova voluntàriament, donaran immediatament avís a l’organització.

12.2.- Modificacions: L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi.

12.3.- Suspensió: Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

12.4.- Danys: L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.

13.- Drets d’imatge i utilització de dades

13.1.- El sol fet d’inscriure’s a la Cursa de Muntanya Vila de Falset, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst

13.2 El participant autoritza expressament, l’Ajuntament de Falset i la Comissió organitzadora de la Cursa de Muntanya Vila de Falset, l’ús de les dades obtingudes a través de la inscripció a la Cursa a efectes de la gestió de la mateixa així com per a informar-lo de futures edicions o altres esdeveniments organitzats i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Tanmateix autoritza la publicació de les dades que apareixen a les classificacions de la cursa publicades al lloc de la competició, al web de la cursa o en mitjans informatius que donin cobertura informativa a l’esdeveniment.

14.- Disposició final

La inscripció i participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta de manera inapel·lable per l’organització, en primera instància aplicant aquest reglament i finalment segons el criteri de l’organització.

Tancar
INFORMACIÓ IMPORTANT
Hora i lloc de sortida: 11 de Setembre al Pavello Poliesportiu de Falset. A les 8.00h sortirà la cursa de 28km i a les 8.30h la de 13km

Aquest any es la 10a edició i canviem els dos circuits. Fes clic aquí per a més informació

Inscriu-te - Consultar el reglament - Veure els circuits